Naši znalci

Spolupracujeme s celou řadou špičkových odborníků ať už ve fázi určení pravosti díla nebo ve fázi jeho restaurování. Díky tomu mají naši kupci jistotu pravostí díla a také jistotu, že pokud dílo vyžaduje restaurování, bude toto provedeno na nejvyšší odborné úrovni.

 

Stejné znalce jako my využívají významné galerie a není náhoda, že mezi ně patří např. i ředitel Národního památkového ústavu pan PhDr. Mgr. Michael Zachař.

Z celé řady vynikajících restaurátorů pak můžeme vyzdvihnout pana prof. akad. mal. Karel Strettiho, který je současně vedoucí katedry restaurování AVU.
 

Historici umění a soudní znalci:

 • PhDr. Jan N. Assmann
 • PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
 • PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová
 • prof. PhDr. František Dvořák, CSc.
 • PhDr. Jan Dvořák
 • PhDr. Marie Dohnalová
 • PhDr. Václav Hájek, Ph. D.
 • Mgr. Olaf Hanel
 • prof. PhDr. Jiří Hlušička
 • PhDr. Jiří Kohoutek
 • PhDr. Jana Kotalíková
 • prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 • Mgr. Josef Lada
 • PhDr. Jiří Machalický
 • PhDr. Marcela Macharáčková
 • PhDr. Rea Michalová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
 • PhDr. Jana Orlíková
 • PhDr. Pavla Pečinková, CSc.
 • PhDr. Lubomír Podušeľ, CSc.
 • PhDr. Naďa Řeháková
 • PhDr. Karel Srp
 • doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.
 • PhDr. Jiří Venera
 • prof. PhDr. Tomáš Vlček CSc.
 • PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
 • prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
 • PhDr. Mgr. Michael Zachař, ředitel Národního památkového ústavu
 • prof. PhDr. Jaromír Zemina
 • PhDr. O. Macková CSc.

 

Restaurátoři

 • akad. mal. Helena Drhlíková
 • akad. mal. Milada Coufalová
 • akad. mal. Tomáš Hejtmánek
 • akad. mal. Alois Martan
 • akad. mal. Martin Martan
 • akad. mal. Miroslav Koželuh
 • prof. akad. mal. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU, nositel Státní ceny jako jediný restaurátor
 • akad. mal. A. Waulinová, restaurátorka papíru

 

Chemicko-technologický rozbor obrazů

 • Dorotea Pechová
 • prof. Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování AVU
 • Vysoká škola Chemicko-technologická Praha

 

Vybraní rodinní příslušníci výtvarníků


unikátních přístupů od 28.3.2011: 2 940 674